Služby


ABAX – Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave, Záhradnícka č. 87, IČO: 35 703 211, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vl.č. 1200/B, pôsobí od roku 2013 ako obchodný zástupca, poskytujúci poradenstvo a starostlivosť o firemných zákazníkov O2.

V roku 1997 sme ako prvý obchodný partner jedného z mobilných operátorov začali poskytovať jeho služby v značkovej predajni na Vajnorskej ulici č. 10 v Bratislave. V našej starostlivosti bolo, okrem fyzických, aj nemálo právnických osôb, ktoré sa na nás obracali s dôverou za účelom poskytnutia rady alebo nájdenia najlepšieho a najoptimálnejšieho riešenia ich potrieb, pričom dôraz kládli predovšetkým na svoju mobilnú dostupnosť.


Kontaktovať "Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám poradíme."


V súčasnosti, v čase existencie množstva produktov na telekomunikačnom trhu a ľahkej dostupnosti mobilných telefónov, je pre zákazníka najzákladnejším kritériom pre prijatie rozhodnutia o telekomunikačnom operátorovi, ktorého služby bude využívať, prehľadná a „férová“ cena služby, samotný spôsob prezentácie produktu a nakoniec veľmi korektný prístup k nemu v post predajnej starostlivosti, ktorý bude spôsobilý presvedčiť ho o tom, že jeho samotným získaním, ako zákazníka, záujem o jeho potreby nekončí.

Spoločnosť O2 vstúpila na slovenský trh s revolučným poňatím spôsobu a formy poskytovania telekomunikačných služieb. Úlohou našej spoločnosti je poskytnutie poradenstva ohľadne jej produktov a zabezpečenie využívania tých jej služieb, ktoré sú pre činnosť jej zákazníkov nielen výhodné, ale predovšetkým vhodné.

Aby ste sa zorientovali v širokej ponuke mobilných služieb a zistili, ktoré z nich Vám zaručia kvalitu a spokojnosť, neváhajte a s dôverou sa na nás obráťte. My Vám nezáväzne navrhneme jednoduché a optimálne riešenie. Sme pripravení poskytnúť Vám konzultáciu v našej prevádzke alebo priamo u Vás.